Ur biofilmen "Lust och fägring stor" - © Fotograf Nicklas Östergren