Ur biofilmen "Sånger från andra våningen" - Fotograf Istvan Borbas