Fordon
Budcykel/Solidar, Televerkets flakmoped och Postcykel finns färdigrenoverade för uthyrning.

Cykelbud/Solidar Flakmoppe Postcykel


Flera fordon i samlingen är under pågående renovering. Bland annat postcyklar från 60-,70- o
ch 80-talet, telegramcykel från 40-talet samt tyska militärfordon från andra världskriget.

Stoewer Typ 40 Funkwagen Zündapp KS 750 KDF 85 Kübelwagen

Ford V 3000 S Klöckner Humboldt Deutz A-3000