Sånger från andra våningen - 1997 - Roy Andersson Filmproduktion